Min Midtjydske slægt - Christian Andersens aneslægter

Oplysninger om Jens Christian Jespersen

Kaldet: Jens Chr. Overgaard ifølge: Oluf Nielsen: Herning (1928) p. 26f.
Han var sognefoged (bl.a. 1827) (VI 72).
Jens Chr. Overgaard drev Handel, dog mest med Tømmer, men ogsaa med
Kolonialvarer og lidt Manufaktur.
Kbg: Han døde af lungebetændelse forenet med hengivenhed til drik.

Siderne er lavet den 31-jul-2021 med GEDHTanc Version 2.46.28  © 2020