Min Midtjydske slægt - Christian Andersens aneslægter

Oplysninger om Jens Jensen

Følgende Jens Jensen er fundet født i Aadum sogn omkr. 1715:
Jens Jensens: Jens i Gundersbæk - *1714
Jens Iversens: Jens i Lundsbye - *1715
Jens Jensens: Jens i Odderup - *1717
I Johanne Sand Christensens slægtsbog (XVI 29) står:
Jens Jensen nævnes 1782 som sognefoged i Oddum.
Se Nr. Horne Herreds Sk&P 1739-78
p. 11 - 9. marts 1741
p. 222 - 24. april 1769
Dokument udstedt 21. nov. 1749 i Skovsvad:
Jens Jensen i Nederby vitterliggjør, at han paa hustru og stifbørns vegne,
nemlig Peder Pedersen og Dorethe Pedersdatters vegne har annammet og
oppebaaret hvad Arvepart og Lodder dem er arveligen tilfalden efter deres
salig Oldefader og Oldemoder Knud Nissen og Ellen Pedersdatter i Skovsvad.
Beseglet af Laurits Christensen Bindesbøl og Poul Jensen Tanholm.

Siderne er lavet den 16-mar-2018 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018