Min Midtjydske slægt - Christian Andersens aneslægter

Oplysninger om Niels Michelsen?

Han er sandsynligvis fader (endnu ikke bevist) til børneflokken.
Nævnes som selvejer i Tjørring Østergaard i Lundenæs Lens jordebøger:
1610-11, 1615, 1617-18, 1623-24, 1629-30 og 1630-31. I 1617-18
betaler han årligt til Lundenæs: 4 sk leding, 1 ørte rug, 1 ørte byg,
skovvogn, 1 skovsvin, 12 heste gæsteri og yderligere 6 sk leding (XIII 49).
En del af perioden sammen med Jep Nielsen, der sandsynligvis er hans svoger.
Forgængeren i gården (1597-1608) hedder Nis Jepsen.

Siderne er lavet den 16-mar-2018 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018