Jens V. Olsens genealogi-side

Vore aner med geografisk fordeling | Genealogiske Hjælpeprogrammer | Foreningsaktiviteter
Min egen hjemmeside | Fuur Samlingen | Slægtforsknings links | L.Chr.Th.Frølunds Stamtavler

og en række Hvid slægter - med tilhørende dokumentation.

Min egen slægtsforskning

Det første besøg på Rigsarkivet skete 18. oktober 1954, hvor jeg fandt et par aner i nogle folketællinger.
Fra 1960 haves samtlige arkivoptegnelser i 24 kvartprotokoller.
Mit første store forskningsområde (i 1960-erne) var Nordby sogn på Fanø.
Hovedforskningsområdet nu er Limfjordsøen Fur.
Har etableret Fuur Samlingen, en lokal- og personalhistorisk kildesamling m.m.

Vore aner

Vore børns aner viser en stor geografisk spredning. De otte oldeforældre med deres forslægter fordeler sig som vist nedenfor. Slægternes mobilitet kan vises ved en Topografisk Anetavle.
Ansigterne på de første fire generationer ses her.
 1. FFF: Midt- og Sydsjælland. Bjæverskov, Gørslev, Roholte, Kongsted og St. Hedinge sogne samt Nordborg på Als (slægten Møller fra Vestermølle).
  Se Min sjællandske og alsiske slægt.
 2. FFM: Nordby på Fanø, Ø. Vedsted (Ribe Domsogn), Jerne og Bramminge sogne samt præsteslægten Thorning.
  Se Min Fanøslægt
 3. FMF: Midtjylland omkring Herning s. (Her bl.a. Holing), Tjørring, Assing og Gjellerup sogne.
  Se Min midtjydske slægt
 4. FMM: Fur sogn og Nordsalling: Thise og Junget sogne.
  Se Fur Befolkningsgenealogi - med Johanne Andersen f. Thøgersens aner.
 5. MFF: Østjylland: Grundfør, Vitten og Lyngå sogne.
 6. MFM: Østjylland: Hornslet, Egaa og Todbjerg sogne.
 7. MMF: Østjylland: Hornslet og Todbjerg sogne samt Bornholm: Neksø og Åker (slægterne: Koefoed, Sonne, Seidner og Lind).
  Se Vor østjydske og bornholmske slægt
 8. MMM: Ebeltoft, Beder og Ålsø sogne samt Mols og Helgenæs
  Herunder Vor slægt på Mols og Djursland samt Familierne i Ebeltoft Skovgårde i 1700-tallet.

Genealogiske hjælpeprogrammer

Web-præsentation af slægten

Jeg har udviklet et program til præsentation af genealogiske data.
Det drejer sig om projekter GEDHTanc (se her).
Systemet bruger GEDCOM formatet som input.

KIIP - Kilde Indeks Indtastnings Projektet

I samarbejde med DIS-Danmark og DDA (Dansk Data Arkiv) har jeg programmeret (og vedligeholder) KIIP-programmerne.

GedComp Analyse programmet

Et hjælpeprogram til analyse af svar fra Lundins GedComp er min GedComp Bingo Analysator (se her).
Programmet er freeware og kan downloades herfra.

Screen Shot Fixer

Et program til kompensation ved digital fotografering af ujævnt belyste skærme er Screen Shot Fixer

Jens V. Olsens Hartkornskalkulator

Et program til beregning af gårdparters andele i hartkorn kan hentes her.

Andre GEDCOM programmer

Et andet projekt, der kan være af interesse er ABC2GED-projektet.
Her er udviklet et program til konvertering af en ældre efterslægtstavle opstillet efter indrykningsprincippet (system: A-B-C ...).
Som forsøg er konverteret et udsnit af J. Vahl: Slægtebog over afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500. Resultatet kan ses som familieskemaer her.


Slægtsforeningsaktiviteter

Jeg er aktiv i Roskildeegnens Slægtsforskerforening, der tidligere hed "Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie" (RSGP). Jeg var formand 1986-95.
Jeg er nu foreningens webmaster. RSGP var den første danske lokale slægtsforening på WWW (sept. 1996).
Jeg har været bidragyder til Foreningens årsskrifter.

op

Links for slægtsforskere

Dansk
Min egen samling
Fuur Samlingen
English
My Own Collection
The Fuur Collection
Mine egne slægter
Statens arkiver
Dansk Data Arkiv
Roskildeegnens Slægtsforskerforening
Roskildeegnens
Slægtsforskerforening
DIS-Danmark
DIS-Norge
DIS-Sverige
Slægtsforskning i Finland
Slægtsforskning i Island

op

Opdateret den 11 Jan 2013 - Jens V. Olsen