Hvorledes laves anetavlerne

Anetavlerne og den store scoringstavle er lavet ved hjælp af et sæt DOS-programmer, der kan køres på enhver pc. Indholdet er personoplysninger til en anetavle med indtil 9 generationer. Anerne behøver ikke alle være kendte.

 1. GED2GG.EXE - er et program, der tager udgangspunkt i en GEDCOM-fil, hvor en enkelt person udpeges som proband, hvorefter der automatisk genereres en datafil: GGANER.DAT, der bruges af de to næstfølgende programmer.
  Filen GGANER.DAT har så simpel en opbygning, at den også kan laves med en almindelig teksteditor, f.eks. DOS EDIT, hvis man hellere vil det.

 2. GGANER.EXE læser datafilen og laver et GIF-billede af den dertil hørende scoringstavle. Filen får navnet GGANER.GIF
  Endelig laver programmet en HTML-fil ved navn GGANER.HTM, som viser scoringstavlen, og styrer korrespondancen mellem denne og de enkelte minianetavler.

 3. GG2HTM.EXE er det sidste program. Det læser også datafilen, hvorefter programmet opbygger op til 63 minianetavler med alle kendte aner i de første 6 generationer (numrene 1 til 63) som probander.
  Hver enkelt anetavle laves som sin egen HTML-fil, som din web-browser kan vise. De er navngivet ANE01.HTM o.s.v. indtil højst ANE63.HTM.
  Alle de små anetavler er hægtet sammen, så man kan klikke sig rundt. Og i bunden af hver af dem findes en hægte til den store anetavle (scoringstavlen) og endelig et tidsstempel og udgivernavnet. Det sidste kan som i mit eksempel være udformet som en e-mail henvisning.

til toppen af siden | til den store anetavle

Datafilens opbygning

Formatet på datafilen GGANER.DAT er følgende:

Forrest kommer en linie, der bliver indsat som titel og overskrift.

Dernæst kommer indtil 511 linier, hver for sig nummereret med anenummeret for en ane.
Anelinierne består af anenummeret, personens navn og indtil tre parametre, alt adskilt med kommaer.
De tre parametre kan passende være: stilling, fødsel hhv. dåb og død hhv. begravelse
Ukendte aner kan helt udelades.

Til sidst skal komme et antal linier (indtil 10), hvor den første ikke må starte med et tal. Disse linier kan indeholde navnet på slægtsforskeren (dig), og kan være udformet som en HTML-linie der f.eks. henviser til vedkommendes e-mail adresse. Linierne kan også indeholde f.eks. hægter til din hjemmeside eller anden fælles information.

Nedenfor ses begyndelse og slutning på den datafil, som jeg har brugt

Anetavle for Hanne og Henrik Olsen

1,Hanne og Henrik
2,Jens V Olsen,,f. 10. april 1937
3,Bente Vitten Jensen,,f. 15. februar 1939
4,Harald Oluf Olsen,Toldinspektør,f. 15. feb. 1903,d. 8. aug. 1979
5,Ingeborg Andersen,,f. 2. april 1905,d. 13. aug. 1979
.............................
508,Niels Sørensen Høeg,f. ca. 1707
509,
510,Hans Powel Aagaard,Kappellan ??,f. 30 aug 1711,d. ca 1773
511,Anne Cathrine Elisabeth Jensdatter Steenfelt,,f. ca. 1720,d. 27 aug 1801
<A HREF="mailto:jvo@post6.tele.dk">Jens V. Olsen</A> |
<A HREF="hvordan.htm">hvordan</A>

I mit eksempel er der to afsluttende linier, ikke bare en e-mail henvisning, men også hægten til nærværende beskrivelse.

til toppen af siden | til den store anetavle

Scoringstavlen

Scoringstavlen er i sin udformning inspireret af Steen Thomsens artikel: Anetavle - scoringstavle i Slægt og Data årg. 11, nr 1 (marts 1997).

Tavlen er lavet som et GIF-billede, der samtidig kan bruges til at klikke sig frem til en relevant minianetavle for enhver person.

Hver person har sin kasse, blå for mandlige og rød for kvindelige aner, medens probanden er brun. Alle ukendte aner har en grå kasse.

Scoringstavlen kan printes ud, enten med den web-browser, som man ser på den med eller med et tekstbehandlings-, eller tegneprogram, der kan acceptere billeder i GIF-format.

til toppen af siden | til den store anetavle

Minianetavlerne

Den enkelte minianetavle har en af de første 63 aner som proband, og rummer fire generationer.
På tavlen er de tre parametre for hver person opført under navnet, medens det oprindelige anenummer står over navnet.

Såfremt, der findes en minianetavle med en af personerne som proband, kan denne hentes frem ved at klikke på anenummeret.
Hvis man klikker på probandens anenummer vil man (pånær ved nummer 1) komme frem til den minianetavle, hvor probanden selv optræder som en af forældrene. Et klik på anenummer 1 bringer dig tilbage til den store scoringstavle.
Derved kan man klikke sig både frem og tilbage i generationerne.

Dersom der findes en minianetavle til venstre (lavere anenumre) eller til højre i samme niveau i den store tavle, så findes der en hægte til venstre og/eller til højre for probanden, markeret med hhv. < + nummer og nummer + >

til toppen af siden | til den store anetavle

Page maintained by Jens V. Olsen. Copyright(c) . Created: 30 April 1997 Updated: 8 Mar 2012