Anetavle for Ellen Jensdatter

392
Jens Mogensen Smed

Smed i Vitten
f. ca. 1700
b. 2. juli 1757

393
---

394
Jesper Jensen Bach

Fgm. i Vitten
f. ca. 1676
b. 9. juni 1748

395
Kirsten Nielsdatter

f. c. 1674
b. 6. maj 1759

396
---

397
---

398
---

399
---


196
Peder Jensen Smed

Hmd Vitten
db. 19. juni 1729

197
Birthe Jespersdatter

db. 6. juli 1721 - b. 7. jan 1772

198
---


199
---


98
Jens Pedersen Smed
Knapmager i Vitten - db. 9. sep. 1753 - d. 14. mar. 1803

99
Maren Rasmusdatter
f. c. 1744 - d. 11. juli 1813
< 48
49
Ellen Jensdatter
db. 5. okt. 1783 - d. 2. feb.1856
50 >

Til den store tavle

Opdateret 8 August 1997 - Jens V. Olsen (e-mail) | således er de lavet