J. Vahl: Slægtebog over afkommet af Christjern Nielsen,

Borgmester i Varde o. 1500

Oversigt over udgivelsen

ved Jens V. Olsen

A Christjern Nielsen
            ------ 1. Del (Hefterne 1-7) ------
B1 Jens Christjernsen Varder --- Hefte 1 [nr. 2]
C1 Karen Jensdatter Varder, †1570 --- Hefte 1 [nr. 3]
 D1..D5 ... --- Hefte 1-2 [nr. 4-1902]
 D6 Lene Lauritsdatter --- Hefte 2 [1903]
   E1 Jens Olufsen Riber --- Hefte 2 [1907] - efterslægt *)
   E2..E4
   E5 Dorothea Ivarsdatter Hemmet --- Hefte 2 [1916]
     F1 ... --- Hefte 2-3 [nr. 1919-2969]
B2 Lene Christjernsdatter --- Hefte 3 [2970]
C1 Jacob Madsen --- Hefte 3 [2974]
D1 Mathias Jakobæus --- Hefte 3 [2976]
E1 ... --- Hefte 3-5 [2977-4504]
E2 ... --- Hefte 5-6 [4505-5962]
E3 ... --- Hefte 6 [5963-5991]
E4-F1 ... --- Hefte 6 [5992-6007]
F2-G1 ... --- Hefte 6-7 [6008-7541]
 
  ------ 2. Del (Hefterne 8-12, 15 og 17) ------
G2 ... --- Hefte 8 [7542-8953]
F3..F9 --- Hefte 8 [8954-10199]
F10-G1 ... --- Hefte 8 [9580-9732]
 G2-H1 ... --- Hefte 8 [9733-10200]
 G2-H1..H8 ... --- Hefte 15 [10201-11709]
 H8 ... --- Hefte 17 [11706-11847]
 G3..G6 ... --- Hefte 17 [11848-12194]
E5..E6 ... --- Hefte 17 [12195-12214]
D2..D10 --- Hefte 17 [12215-12263]
C2 Karen Madsen --- Hefte 17 [12264]
C3 Søren Klemmensen --- Hefte 17 [12265-12266]
D1 Hans Sørensen Veile --- Hefte 17 [12267-12282]
D2 Klemmen Sørensen Vedel --- Hefte 17 [12283-indtil nr. 13545]
          ... resten ikke udgivet
C4 --- ikke udgivet
C5-D1..D5 --- Hefte 11 [C4-C8]
 D6 Inger Olufsdatter --- Hefte 11 [C9]
   E1 Oluf Worm --- Hefte 11 [C11]
   F1 Søster Worm --- Hefte 11 [C15-C1234]
   F2 Anna Worm --- Hefte 11 [C16]
   F3 Inger Olsdatter Worm --- Hefte 12 [D1-D176]
   F4 Søster Worm --- Hefte 12 [D177-D1767]
   F5 Anna Worm --- Hefte 11 [C17]
   F6..F19 --- Hefte 11 [C18-C1225]
   E2..E3 --- Hefte 11 [C1226-C1227]
B3 Mette Christjernsdatter g. Lauge Steffensen --- Hefte 9 [A2-A3]
 C1 Marine Laugesdatter g. Peder Mortensen Hegelund --- Hefte 9 [A4-A5]
 D1 --- ikke udgivet
 D2 --- ikke udgivet
 D3 Marine Hegelund g. Niels Sørensen Glud --- ikke udgivet
 D4 Elsebeth Pedersdatter Hegelund g1. Jakob Holm, --- Hefte 9 [A7-A8]
          g2. Lars Hansen Skriver --- Hefte 9 [A10]
   E1 Peder Jakobsen Holm --- ikke udgivet (men i oversigt)
   E2 Else Jakobsdatter --- ikke udgivet (men i oversigt)
   E3 Elsebeth Lauridsdatter g. Hans Sørensen --- Hefte 9 [A13-A14]
     F1 Bodil Hansdatter --- Hefte 9 [A18]
     F2 Laurits Hansen Tanche --- Hefte 9 [A19-A21]
     G1 Elsebet Lauritsen g. Jens N. Vadum --- ikke udgivet (men i oversigt)
     G2 Maren Tanche Vandel g. P. U. Bruun --- ikke udgivet (men i oversigt)
     G3 Hans Lauritsen Tanche --- Hefte 9 [A957-A962]
     G4 Ingeborg Lauritsdatter Vandel --- Hefte 9 [A22-A956]
     G5 Anniken Lauritsdatter Tanke --- Hefte 9 [A964]
     G6 Niels Jakob Lauritsen Haverslev --- Hefte 9 [A965-A1139]
     F3 Elsebeth Hansdatter g. Tøger Lassen --- Hefte 10 [B18-B19]
       G1 manko --- ikke udgivet
       G2 Peder Tøgersen de Lassen --- ikke udgivet (men i oversigt)
       G3 Lars Tøgersen Lassen --- Hefte 10 [B22-B23]
         H4 Elisabeth Lauritsdatter Lassen g. Vitus Pedersen Bering
            efterslægt --- Hefte 10 [B24-B1055]
           
            ------ 3. Del - Anders Sørensen Vedels efterslægt ------
 C2 Hans Laugesen
   D1 Mette Hansdatter g. Anders Sørensen Vedel ...
              efterslægt --- Hefterne 13, 14 og 16 [E1-E6789]
             
              *) Jens Olufsen Ribers efterslægt nævnes ikke hos Vahl, men er beskrevet
              af Alfred Larsen i Personalhistorisk Tidsskrift 1942, p.188-200

11. Juni 1999 - Jens V. Olsen (e-mail)