Jens V. Olsens ABC2GED projekt

ABC2GED er et DOS-program til konvertering til GEDCOM af data fra en efterslægtstavle opstillet efter indrykningsprincippet.

Der er foreløbig lavet to forsøg på konvertering af ældre efterslægtstavler (i uddrag), nemlig:

  1. J. Vahl:
  2. Jul. Bidstrup:

Herunder ses et eksempel på inddata fra Vahl - fil-start:

!J. Vahl: Slægtebog over afkommet af Christjern Nielsen i Varde (1879-86)
=abcdefghiklmnopqrstuvwxyz
:Jens V. Olsen
,mailto:jvo@post6.tele.dk
,http://home6.inet.tele.dk/jvo/gganer/vahl
#phone-number
a Christjern Nielsen, Borgmester i Varde, var en bekjendt og anset Handelsmand,
"der stod i Handelsforbindelse med Kong Hans.
b1 Jens Christjernsen Varder (-25/6 1548), papistisk Præst
"ved Petri Kirke i Ribe, første luth. Præst ved Katrine Kirke i Ribe 1537 og
"Domherre o. 1537.
+n.n.
1b
*1540 n.n.
c1 Karen eller Karine (c.1515-6/11 1570),(uægte)
* Jens ....
Udsnit af bogens side 2:
 

De tilsvarende data:
e1 Jens Klyne (8/3 1574-18/7 1610)
*29/9 1605 Ane Jensdatter Pors
e2 Anna Andersdatter Klyne (21/10 1575-1640)
*17/1 1594 Peder Jensen Hegelund (9/6 1542-18/2 1614) Hører i Ribe, Rektor ss 15/11 1569. 
"Domherre ss. 19/7 1581
"Lect. th. ss. og P. V. Vedsted 12/5 1580. P. Ribe Dmk. 12/3 1588. Biskop Ribe 4/3 1595. Mag.
f1 Søren Pedersen Hegelund (12/11 1594-24/8 1678) P. Skærbæk /10 1629
g1 Anna Sørensdatter Hegelund
*Henning Arntsen eller Arnoldsen Fisker (-1690) Kap. pp. Skærbæk Ed afl. 17/3 1652. succ. ss. 9/11 1670
"Pr. ss. 24/8 1678
h1 Margrethe Henningsdatter
*Morten Nissen (-1719) Cap. succ. Skærbæk 14/1 1688. Pr. ss. 1690
i1 Henning Mortensen Nissen (15/12 1690-2/3 1768) P. Høirup 4/11 1729
*=e6 f7 g2 h4
; Abelone C. J. Ferslev (11/12 1689-23/1 1746)
f2 Laurentius Pedersen Hegelund (31/7 1596-1655 24/6) Skolemester Lemvig 1627. Mag. Forpagter
*Gedske ... (c.1606-20/9 1659)

For at gøre indtastningen hurtigere, er generationskoden skrevet med småt.
Fødsels- hhv. dødsdata angives i parentes umiddelbart efter navnet. Fødselsdato før fødeår, dåbsdato efter. Tilsvarende dødsdato før dødsår og begravelsesdato efter året.
<*> eller <~> kan bruges som vielsessymbol, medens <+> angiver en ugift partner - forældre til nedenstående børn.
Ved flere ægteskaber for samme person angives de alle før listen af børn, men med angivelse af antallet af børn f.eks. "1b" efter ægtefællen, således at programmet kan fordele børnene til de rette ægteskaber.

Jens V. Olsens hjemmeside | Jens V. Olsens genealogi-side

Jens V. Olsen, (e-mail). Copyright©. (28 Aug 2009)