L. Ch. Th. Frølunds stamtavler

Laurids Kristian Thomsen Frølund (født 21 marts 1822, død 5. maj 1877) var fra 1850 og til sin afsked i 1874 kordegn i Holstebro.

Frølund fik udgivet "Holstebro, en historisk, topografiske og statistisk købstadsbeskrivelse" i 1871 (genoptrykt 1963), en lille beskrivelse over Maabjerg sogn i 1871 samt den lille bog: "Herning Sogn og Plads, før og nu" i 1874 (genoptrykt 1961).

Frølund har iøvrigt udarbejdet og udgivet en række Stamtavler (efterslægtstavler), hvoraf tre (Grøn, Mølgaard og Buch samt Nyboe) kendes på tryk, medens tre andre (Frølund, Hagelskjær og Sivebæk) kun kendes i afskrift af Jens Abildtrup.
I Thomas Frølund: Optegnelser om min slægt og min barndom (Tjørring/Herning 1968) nævnes på side 17, at Frølund Stamtavlen er utrykt. Thomas Frølund var sønnesøn af en bror til L. Ch. Th. Frølund.

Endelig henviser L. Ch. Th. Frølund i sine tavler til yderligere tre stamtavler (Fonnesbæk, Krøjgaard og Pedersgaard), der dog endnu ikke er fundet.

Stamtavlerne

Skannet, transskriberet og præsenteret af Jens V. Olsen, Roskilde

Trykte stamtavler
Peter Gröns Afkom - Ribe (1869)skannet-
Slægten Schou - Holstebro 1874skannet (pdf)-
Mølgaard og Buch - Holstebro 1875skannet-
Slægten Buch - Holstebro 1875skannet-
Slægten Mølgaard - Holstebro 1875skannet-
Slægten Nyboe - Holstebro 1876skannet-
Stamtavler afskrevet af Jens Abildtrup
Slægten Frølundafskrifttransskription
Slægten Hagelskjærafskrifttransskription
Slægten Sivebækafskrifttransskription
Omtalte, men endnu ikke fundne Stamtavler
Slægten Fonnesbæk--
Slægten Krøjgaard--
Slægten Pedersgaard--

Arne Feldborgs oversigt over skanningerne | Jens V. Olsens: Genealogi og Lokalhistorie


Jens V. Olsen. 30 Nov 2012