Kildeoversigt

Utrykte kilder:
Kongens Retterting:Rigens Forfølgningsbøger (RA)
Kongens Retterting:Herredags Dombøger (RA)
Middelaldersamlingen:Ny kronologisk række (NKR) i RA.

Trykte kildeudgivelser:
Rep:Repertorium diplomaticum regni Danici midiævalis
Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen, udgivet ved Kr. Erslev m.fl. (Kbh 1894-1912).
Rep 2:Repertorium diplomaticum regni Danici midiævalis, series secundum
Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen, 2. udgave, udgivet ved William Christensen (Kbh 1928-39).
DAS:Thiset & Petersen: Danske Adelige Sigiller fra det 13. til 17. århundede. (Samlet reprotryk af Henry Petersen: Danske adelige sigiller fra det 13. og 14. århundrede (Kbh 1897) & Anders Thiset: Danske adlige sigiller fra det 15., 6. og 17. århundrede (Kbh 1905) ved DHH 1977)
GJT:Oluf Nielsen: Gamle Jydske Tingsvidner (Kbh 1882). (Reprotryk DHH 1977)
ÆDA:De Ældste Danske Archivregistraturer, udgivet ved T. A. Becker, William Christensen m.fl.. (Kbh 1854-85)
-Oluf Nielsen: Hardsyssels Diplomatarium (Kbh 1893).
-Det Kgl. Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger fra Christian III's Tid, udgivet ved Troels Dahlerup. (Kbh 1958-69)
-Fru Eline Gøyes Jordebog med tilhørende brevuddrag, udgivet ved A. Thiset (Kbh 1892)
--
--

Kildebearbejdelser:
HGH:Oluf Nielsen: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder (Kbh 1895)
På siderne 164ff. findes den første opstilling af Trabjergslægten
SVH:Oluf Nielsen: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder (Kbh 1894)
På siderne 125-26 findes den første opstilling af Quieslægten
--
--

Forkortelser:
RA:Rigsarkivet
DHH:Dansk Historisk Håndbogsforlag ved Henning Jensen, Lyngby.


Trabjergslægten - oversigt   |   til index

Opdateret: 9 Nov 2004 - Webmaster