Diverse mindre kildeuddrag

  1. Tegnelser over alle Lande 1546, trykt i Danske Magazin, IV, 1 s. 254: Søffren Laszen, borger i Holstedttbrowo,... ...paa syn faders wegne Las Wilsen, borger i Lemuig ...
  2. Danske Kancelliregistranter, 1 dec. 1542: - Las Vilssen, Borgemester i Lemvig, fik et lignende Brev ...
  3. Nyt om "Trabjerg-slægten" i Slægten, nr.13: - Optegnelser fra perioden 1550-69 i en gammel bibel. Heri findes datoer vedrørende Niels Andersen og hans hustru Kirsten Andersdatter samt hendes anden mand Jens Bang og deres børn.

tilbage til Trabjergslægten   |   til index


Opdateret: 20 Oct 2004 - Webmaster