Diverse mindre kildeuddrag vedr. Quie slægten

 1. Oluf Nielsen Gamle Jydske Tingsvidner, nr. 11
  Fru Inger Nielsdatter, Peder Quies Efterleverske, lavbød en Del Bøndergods og skødede det derpå til Niels Eriksen af Langtind. (se Tingsvidne 1438)
   
 2. JesQuies segl er gengivet i Thiset: Dansk Adelige Sigiller. L. xliii 1.
Han har brugt det 5. jan 1483, da han medbesegler en panteoverdragelse (Harsyssels Diplomatarium p. 67).
Beskrivelsen siger: Delt og ved en takket Linie tværdelt. Et tilsvarende segl bruges i 1400 af Petrus Qwiik (Peder Quie), se note 4.
 
 1. Oluf Nielsen Hjerm og Ginding herreder, p. 165 fortæller om Christen Ibsen, at han må have været gift med en søster til Jes Quie, da hans sønner arvede en søsterdel efter denne i form af gods i Bølling (Eline Gøyes Jordebog, p. 374, noten). Den 25. april 1493 udgiver Jep og Christen Christensen et brev, hvori de tilkendegiver, at de ingen andel har i Quiesgaard i Fabjerg sogn (samme kilde p. 375).
   
 2. Oluf Nielsen Harsyssels Diplomatarium, s.13. Nr. 13: Et tingsvidne fra 21. aug. 1400 af Hjerm Herred, at Borbjerg Mølle ikke var skødet til denne Dag til nogen.
  Blandt vidnerne nævnes: Petrus Qwiik og Arstradus de Hørssæ. Af Peder Quies segl er bevaret et brudstykke, hvoraf ses spidser fra 3. Felt ind i første, jfr. note 2. Astrad Pedersens segl indeholder et bomærke.

Quie slægten   |   til index

Opdateret: 9 Feb 2013 - Webmaster