Diverse mindre kildeuddrag vedr. Aal slægten

 1. Per Jensen [Aal ?] og Christiern Persen Aal skylder Jep Christensen i Trabjerg og Christen Christensen 2 tdr byg af den broderlod vi har i Bølling herred, arvet efter Jes Quie mm. (pergamentsbrev af 6. maj 1493, Repertorium 2 nr 7411).
   
 2. Item ett Per Lwndz och hans hostru Kay Perssdotters skiøde paa dend sette diel i Qwyssgard i Skodborg herrett. (Ældste Dansk Archivregistraturer, bind 4, p.408, nr. 36: En del af Niels Clemetsens breve, som kronen dengang havde).
   
 3. Item ett Christen Perssen Aal och hans søster Kirsthen theriis skiødebreff paa en broderdyel och en søsterdyel i Qwyssgard i Skodborg herrett. (Ældste Dansk Archivregistraturer, bind 4, p.409, nr.43: En del af Niels Clemetsens breve, som kronen dengang havde).
   
 4. Kilden er Niels Clementsens Gjældbog, s. 237 i artiklen: "Om Rigsraad Niels Clementssøn til Avnsbjerg og hans Børn." Meddelt af V.A.Secher og A.Thiset i: Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. række, 1. bind, 1886-88, s. 143-251.
   
 5. Item ett Jøs Perssen i Neesum och handz hostru Anne theriis skiøde paa en søster dyel i Qwyssgard i Skodborgherrett mett mere godtz i Bølingherrett. (Ældste Dansk Archivregistraturer, bind 4, p.409, nr. 46: En del af Niels Clemetsens breve, som kronen dengang havde).
   

Aal slægten   |   til index


Opdateret: 21 Jan 2008 - Webmaster