En trykfejl med konsekvenser

Mange slægtsbøger i de sidste ca. 50 år fører Trabjergslægten tilbage i mange generationer via Gyldenstjerneslægten.

De lader Anders Jepsens oldefar Poul Quie være søn af Niels Quie og Inger Nielsdatter Gyldenstjerne.
Hun opgives at være datter af Niels Jepsen Gyldenstjerne

Det er desværre en alvorlig misforståelse, der skyldes en simpel trykfejl opfulgt af en række overtolkninger.

Trykfejlen findes i Oluf Nielsens: Gamle Jydske Tingsvidner på side 16 i overskriften til tingsvidne nr. 11.

Fejlen "Niels" i stedet for "Peder", som der står i dokumentet, er her rettet i hånden, således som Oluf Nielsen selv har angivet i sin rettelsesliste bag i bogen.
      Hele teksten og det originale dokument kan ses her.

Trykfejlen bliver endnu mere problematisk, da Oluf Nielsen selv er faldet for den.

I hans: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder (Kbh 1894), viser han på siderne 125-26 en opstilling af Quieslægten. På side 191 under omtalen af Ørs nævner han ganske rigtigt, at Peder Quies enke var Inger Nielsdatter af Handbjerg, som var datter af Niels Jepsen af Elkjær.

I hans: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder (Kbh 1895), fortæller han på siderne 138 ff om Handbjerg Hovgaard, og her skriver han fejlagtigt om Fru Inger Nielsdatter, at hun var enke efter Niels Quie.

Dette kan meget vel være årsagen til fejlen i slægtsbøgerne. De ældste slægtsbøger, hvor jeg har set fejlen gengivet, er fra 1960-erne.
F. eks. Slægtsbog for Christen Graversen, udarbejdet af Dansk Slægtshistorie, Kjellerup, 1963-64.

Siden har slægtsbogsforfatterne, som det ofte sker, skrevet af efter hinanden og så vidt muligt yderligere udbygget de "fine" anelinier, så vi idag i så godt som samtlige trykte slægtsbøger, der indeholder Trabjergslægten, finder denne falske linie.


til index   |   Trabjerg slægten   |   Quieslægten

Opdateret: 8 Feb 2013 - Webmaster