med henvisninger til de dokumenter, der beviser eller sandsynliggør slægtsskaberne

a Christen Ibsen i Trabjerg
      ~en datter af Poul Quie. Se Quie slægten.
      Deres sønner arver en søsterdel af hendes broder Jes Quies gods.
b1 Jep Christensen i Trabjerg, død før 1543
    ~ Marine Jepskone, død mellem 1543 og 1562. (1562-400)
c1 Anders Jepsen i Trabjerg, herredsfoged i Ginding herred, født ca 1475, død ca 1557 (skifte 1557).
  ~ Margrethe Christensdatter, død mellem 1565 og 1570. (1570-353) (1571-101)
d1 Niels Andersen i Trabjerg, født omkring 1520, død 5. april 1554.
~ 22. juni 1550 med Kirsten Andersdatter - hun bliver gift 2. gang 17. okt. 1557 med Jens Bang. (diverse Trabjerg: note 3.)
e1 Anders Nielsen, født 5. juni 1552, død 14 dage gl.
e2 Anders Nielsen, født 24. juni 1553, død marts 1554, 37 uger gl.
e3 Karine (Karen) Nielsdatter, født ca. 13. dec 1554 (på 36-ugers dagen efter faderens død). Hun lever endnu 1617.
  Hun regnedes for adelig, hvorfor dommerne ved Viborg Landsting ikke mente sig berettiget til at dømme hendes sager.
  ~ Simon Olufsen, herredsfoged i Ulfborg herred, boede i Søndergaard i Trabjerg. død før 1608.
d2 Anne Andersdatter
  ~ Søren Lassen, borger i Holstebro. Søn af Las Wilsen borgmester i Lemvig. (diverse Trabjerg: note 1. og 2.)
d3 Edel Andersdatter
~1 Jens Pedersen i Movstgaard, død ca. 1525. (1570-353)
~2 Anders Christensen i Movstgaard. (1559-45)
Børn, kun af 1. ægteskab
e1 Mouritz Jensen til Movstgaard, død 20. nov. 1565. (1559-45)
e2 Peder Jensen - død efter 1553 og før 1570. (1559-45)
e3 Ingerd Jensdatter (1559-45) ~ Jørgen Nielsen i Risum.
e4 datter ~ Morten Bonde i Holstebro.
e5 Anne Jensdatter
  ~ Søren Christensen i Sparkær.
d4 Marine Andersdatter
  ~ Peder Thygesen i Hallinbæk.
d5 Kirstine Andersdatter
  ~1 Christen fra Holstebro
  ~2 Gjøde Eriksen til Bjerg.
  ~3 Jacob Bertelsen - om hans slægt se: Asta Paulsens artikel i Pers.Hist.Tidsskr. 15 rk. bd. 2 p 101ff.
  barn af 1. ægteskab
 e1 Jens Christensen Langelund ~ Kiersten Giødesdatter (datter af Gjøde Eriksen). (kilde)
  børn af 2. ægteskab
 e2 Sidsel Gjødesdatter
  ~ Peder Andersen, borger og rådmand i Kolding
 e3 Anders Gjødesen - død tidligt.
c2 sandsynligvis en datter ~ Ib/Jep Hvid med hidtil ukendt opholdssted (1542-371)
 d1 sandsynligvis Mads Ibsen Hvid - sognepræst i Holstebro
b2 Christen Christensen i Skave, medejer af Trabjerg.
       
til index

Siden er lavet den 6. nov. 2004 med ABC2html Version 1.2   (Opdateret 29. aug 2008) © 2004-8 Jens V. Olsen
Webmaster