Tingsvidne af Hjerm Herred 8. feb. 1438

(Rigsarkivet: Middelaldersamlingen, NKR 3275)

Fra Oluf Nielsen: Gamle Jydske Tingsvidner, p. 16-17. Med trykfejlen i overskriften.

Billede af det originale tingsvidne fra Rigsarkivet.

Her er Peder Quies navn trukket frem. - "Ped(er) Quyæs æft(er) lew(er) hawe..."


Foto JVO.

Quie slægten   |   En trykfejl med konsekvenser   |   til index


Opdateret: 11 Mar 2005 - Webmaster