Rettelser til de trykte slægtsbøger

Der er tale om fejl, der er gengivet i alt for mange slægtsbøger, og som bør rettes

 

Her drejer det sig om to personer, som Jens Abildtrup desværre fik sammenblandet i sin bog: Abildtrupgaard og dens beboere 1498-1925.

De fleste oplysninger der gives i denne bog omhandler Anders Jepsen i Trabjerg, og hører slet ikke til der.

Desværre fastholder han fejltagelsen i bogen: Slægten Abildtrup II fra 1951.

I begge disse bøger er der tale om Anders Hvid i Abildtrupgaard.

I bogen Selvejerslægten Bjødstrup skriver Jens Abildtrup om Jens Pedersens hustru (p. 20) Edel Andersdatter, at hun var datter af Herredsfoged Anders Jepsen Hvid. Her er der tale om Anders Jepsen i Trabjerg - Hvid-navnet skal slettes.


  død 1554
~Kirsten Andersdatter
død 1557
~Johanne Christensdatter
 

Der er tale om to personer, som Jens Abildtrup desværre fik sammenblandet i sin bog: Abildtrupgaard og dens beboere 1498-1925.


Jens Abildtrup nævner i bogen: Abildtrupgaard og dens beboere 1498-1925, at han er far til Anders Hvid, omend med en parentes om Hvid.

Alle oplysningerne drejer sig om Jep Christensen i Trabjerg, og hører slet ikke til i Abildtrupslægten.

Jep Christensen i Trabjerg er dog relevant som far til Anders Jepsen og derfor farfar til ovennævnte Edel Andersdatter.


Tilsvarende hører Jep Christensens far Christen Ibsen også til Trabjergslægten og ikke Abildtrupslægten - Hvid-navnet skal slettes.

Han hører ikke til i Abildtrupgaard-bogen.


Helt det samme kan siges om Christen Ibsens far.


til index   |   Trabjerg slægten   |   Hvid fra Abildtrupgaard

Opdateret: 6 Nov 2004 - Webmaster