a Niels Quie
b1 Peder Nielsen Quyæ, død ca 1438. Ejede Østergaard i Gudum sogn.
    Han besegler 21. aug. 1400 et tingsvidne om Borbjerg Mølle (diverse Quie: note 4).
    ~ Fru Ingerd Nielsdatter af Handbjerg. Nævnt som enke 1438 og 1443. (diverse Quie: note 1 og 2)
    Hun er datter af Hr. Niels Jebsen af Elkjær.
b2 Poul Quie
c1 Jep Quie
c2 Jes Quie, lensmand på Riberhus 1476-86. Formentlig død 1486/87. (diverse Quie: note 2)
  ~ Margrethe Christensdatter - efterlod sig ingen børn. Hans søskende og søskendebørn arver.
c3 en datter
  ~Christen Ibsen i Trabjerg. Se Trabjerg slægten. (diverse Quie: note 3)
c4 Jens Quie. Han er måske identisk med den Jens Aal, der er stamfar til Aal slægten.
b3 en datter
    ~Astradus Pedersen (Fasti) af Ørs.
 c1 Peder Arstsen, fik 1439 Quiesgaard i pant af sin morbroder Poul Quie.
    Han besegler 21. aug. 1400 et tingsvidne om Borbjerg Mølle (diverse Quie: note 4).
   d1 mulig søn: Jep Pedersen, der nævnes i 1455, da han melder sine eller forældres breve [på Kviesgaard] magtesløse.
     
      Quie slægten omtales i Oluf Nielsen: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder, Kbh. 1894.
      Se især s. 91, s. 125f og s. 191f.
til index

Webmaster - Author: Jens V. Olsen
Siden er lavet den 08-oct-2005 med ABC2html Version 1.2   © 2005 Jens V. Olsen