Hans levnedsbeskrivelse: J. Kinch: M. Mads Hvid
er trykt i Samlinger til Jydsk Historie og Topogafi, IX. bd, p. 57-72 (1882-83). (Med tillæg p. 372-73).


Væsentlige årstal
Født ca. 1515Han må være ca 20 år gammel i 1535
1535-36han er indskrevet ved universitetet i Wittenberg (Ny. Kirkehist. Saml, I, s. 465)
1539-42benævnes Sognepræst i Holstebro.
1542får han brev på frihed for hans, hans moders og andre medarvinger arv efter Jep Christensen (1542-371)
1544gift med Lene Olufsdatter Gyldenstjerne til Estvadgaard
1544-54benævnes M. Mads Hvid til Estvadgaard
1558-68benævnes M. Mads Hvid til Nørgaard
1568-69han opgiver sit præsteembede i Holstebro (Kinch p. 69)
1569-74benævnes han M. Mads Hvid i Holstebro
1574Mads Hvid dør mellem 24. september og 6. november 1574 (diverse Hvid 1.)

til index | Mads Hvid og hans slægtninge

Opdateret: 2 Nov 2004 - Webmaster