Væsentlige datoer og årstal
6. maj 1486 Jep Christiernß var blandt de 13 sandemænd, der besegler et sandemandstov om Vejrum Præstebords ejendom (Repertorium 5878)
se Jep Christiernsens segl
26. apr 1492 Jep Christiernß i Trobere var vidne i Sale kirke (Repertorium 7116)
13. apr. 1493 Jep Christensen i Trabjerg har delt gods med Per Aal og hans søn Christjern Pedersen Aal (Repertorium 7392)
6. maj 1493 Per Jensen og Christjern Pedersen Aal kundgør, at de skylder Jep Christjernsen i Trabjerg og Christjern Christjernsen 2 tdr. byg årlig af den Broderlod, som de har i det Gods, som de arvede efter Jes Quie.
8. maj 1494 Jep Christiernsen var vidne i en sag om Niels Eriksens Gyldenstjernes segl (Repertorium 7654)
se Jep Christiernsens segl
28 maj 1517 Jep Christensen i Trabjerg og Christen Christensen får en lovhævd på hver deres gårde i Trabjerg.
Teksten er gengivet i Hjerm og Ginding herreders justitsprotokol 1716-26, fol. 810a-11a
- 
- 
død før 1543 Enken Marine Jepskone får det år skøde på gods i Hammerum herred (1562-400)


til index | Trabjerg slægten

Opdateret: 1 Jul 2005 - Webmaster