Væsentlige årstal
Født ca. 1475Han er sandsynligvis ca 30 år gammel i 1506
1506giver han rigsråd Niels Klemmensen 4 mark og 1 tdr honning for at blive herredsfoged (Jydsk Hist. og Topogr. 1886, 2 rk, bd. 1, p. 218)
21. marts 1510Herredsfoged Anders Jepsen i Trabjerg besegler en lavhævd om Ribe Domkapitels gods i Sale Sogn
se Anders Jepsens segl
1510forlenes han af Vestervig Kloster med 2 gårde i Borbjerg (HGH p 168)
1514får han brev på en gård i Ry sogn i "Fellouff", som han og hans hustrue har i leje af Gudum kloster (ÆDA III p. 228)
1524får han af Fr. I brev på Hodsagergaard og Brogaard.
-
1. dec. 1542Herredsfoged Anders Jepsen i Trabjerg får brev på at beholde sit bondegods i Nørrejylland, som var forbrudt under Grevens Fejde (Danske Kancelli, Tegnelser IV, 371b. Trykt i Kancelliets brevbøger 1542 p. 253)
-
-
1557Anders Jepsen dør - der holdes skifte


til index | Trabjerg slægten

Opdateret: 1 Jul 2005 - Webmaster