Der foreligger kun ganske få relle data om Anders Hvid i Abildtrupgaard.
Langt de fleste oplysninger, som Jens Abildtrup fremlægger i sine bøger, hhv. Abildtrupgaard, 1925 og Slægten Abildtrup II, 1951.
vedrører i virkeligheden Anders Jepsen i Trabjerg, som Jens Abildtrup uheldigvis blander sammen med Anders Hvid.

Væsentlige årstal 
Født ca. 1460han er vel 25-30 år gammel, da han optræder som 8-mand.
1487Anders Hvid i Abeltorp er 8-mand på Bølling Herredsting (Tingsvidne i Mourids Nielsson Gyldenstjernes Arkiv (reg. 7878) Nr. 6014).
trykt i Jens Abildtrup: Slægten Abildtrup II, 1951, p. 84. note: William Christensen: Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen (Repertorium 2) II.R, 8. jan. 1487
1498bor han i Abildtrupgaard (Lundenæs Lens Jordebog)
-
-


til index | Hvid fra Abildtrupgaard

Opdateret: 2 Nov 2004 - Webmaster