a Jens Aal - måske identisk med Jens Quie (se Quie slægten).
b1 Peder Jensen Aal - har arvet en broderdel i Bølling herred efter Jes Quie (diverse Aal: note 1)
 c1 Kay Pedersdatter ~Per Lundz - sælger 1/6 af Quiesgaard til Niels Clemmensen (diverse Aal: note 2)
 c2 Christen Pedersen Aal - sælger en broderdel af Quiesgaard til Niels Clemmensen. (diverse Aal: note 3)
  Han blev i 1509 forligt med Niels Clemmensen om Quiesgaard og det andet gods i Bølling herred. (diverse Aal: note 4)
 c3 Anne ~ Jøs Pedersen i Nissum. Sælger 1 søsterdel af Quiesgaard til Niels Clemmensen. (diverse Aal: note 5)
 c4 Kirsten - sælger 1 søsterdel af Quiesgaard til Niels Clemmensen. (diverse Aal: note 3)
til index

Siden er lavet den 06-nov-2004 med ABC2html Version 1.2   © 2004 Jens V. Olsen
Webmaster