Jens V. Olsens ideer - Genealogisk grafik

Den store topografiske anetavle (udsnit)

Topografisk anetavle

Tavlen omfatter elleve generationer. Her vises et udsnit med størsteparten af forslægten for ane 3.

Den topografiske anetavle viser, hvorledes slægten har vandret fra generation til generation.

Princippet er, at anerne bliver repræsenteret ved en cirkel med anenummeret placeret på fødestedet. For tydelighedens skyld, er hver generation forsynet med sin farve.

Der forbindes fra børn til forældre med linier i forældrenes farve. Herved markeres flytningen fra forældrenes fødested til parrets fælles bopæl ved barnets fødsel.

Hvor flere generationer har boet samme sted, tegnes forældrecirklen uden på barnets. Ved stationære slægtsgrene, f. eks. nr 63 og forslægt på Helgenæs, må man lave detailkort, hvor alle anenumre vises.

Den lille topografiske anetavle omfattende de første fire generationer.


Jens V. Olsen (e-mail). Copyright(c) . Created: 24 July 1997 Updated: 27 Oct 2009