Jens V. Olsens ABC2html program

ABC2html er et windows-program, der kan lave en webside til præsentation af en efterslægtstavle opstillet efter indrykningsprincippet.

Programmet er brugt til opbygning af de transskriberede udgaver af   L.Chr.Th.Frølunds Stamtavler.

Det er tilsvarende brugt til opbygning af oversigterne i

Programmet accepterer efterslægtstavler efter indrykningssystemet, med enten generationskoderne: a. b. c. eller med romertal: I. II. III. IV. som generationskoder.

Som eksempel vises her den tekstfil (Aal.txt), der er grundlaget for webfilen Aal.htm

!Aal slægten
#billeder/aal.gif
a //Jens Aal// - måske identisk med //Jens Quie// (se <Quie> slægten).
b1 //Peder Jensen Aal// - har arvet en broderdel i Bølling herred efter //Jes Quie// (<diverse Aal#1>)
c1 //Kay Pedersdatter// ~//Per Lundz// - sælger 1/6 af Quiesgaard til Niels Clemmensen (<diverse Aal#2>)
c2 //Christen Pedersen Aal// - sælger en broderdel af Quiesgaard til Niels Clemmensen. (<diverse Aal#3>)
  Han blev forligt med  Niels Clemmensen om Quiesgaard og det andet gods i Bølling herred. (<diverse Aal#4>)
c3 //Anne// ~ //Jøs Pedersen// i Nissum. Sælger 1 søsterdel af Quiesgaard til Niels Clemmensen. (<diverse Aal#5>)
c4 //Kirsten// - sælger 1 søsterdel af Quiesgaard til Niels Clemmensen. (<diverse Aal#3>)
Forklaring:

1. Headerlinier: Styres alle af det første tegn på linien.

!... linien er en header - teksten optræder i <title> taggen. Denne linie skal stå forrest, ellers opfattes en !... linie som en kommentar.
$... linien
"... linien angiver udgiverens navn, som skrives i bunden af web-siden.
@... linien indeholder den email adresse, der knyttes til author.

2. Datalinier: Så snart en linie ikke starter med et af de ovennævnte tegn, er vi i datadelen.

#... linien angiver navnet (relativt til html-siden) på et central placeret billede - her indeholdende teksten "Aal slægten" i en stor font.
a..., b1..., c1... linierne repræsenterer en person og dennes placering i hierarkiet, idet det kun er bogstavet, der har betydning for placeringen i træet, medens hele linien gentages som tekst til højre for træforgreningen. Generationsbogstavet skal stå forrest på linien.
Da børn altid skal relateres til deres forældre, skal a- b- c-rækkefølgen ske uden spring i den alfabetiske rækkefølge, meden et tilbagehop til en ældre generation kan ske helt frit.
En linie med blanktegn forrest angiver supplerende information til den ovenstående person. Tekster optræder på en linie under personlinien, til højre for træ-linierne.
Programmet accepterer to forskellige generationsangivelser, enten a..., b..., c... med små bogstaver som det ses i dette eksempel, eller ved anvendelse af romertal (med store bogstaver): I..., II..., III..., IV... således, som det bl.a. kan ses i denne tavle.
Et navn indpakket i dobbelte skråstreger bliver vist i kursiv. //Jens Aal// bliver således til "Jens Aal"
Et navn i spids parentes, f. eks. <Quie> bygger et link til en html-side med samme navn "Quie.htm" og placeret samme sted som Aal.htm. På web-siden står navnet - her "Quie" som tekst, der samtidig linker til "Quie.htm".

Indeholder linket også #-tegnet som i eksemplet "<diverse Aal#1>", så skrives teksten med #-tegnet erstattet af teksten " note: ", medens linket refererer til web-siden "diverseAal.htm" - bemærk at blanktegnet fjernet i html-referencen.
De fulde reference indeholder yderligere bogmærket, så det fulde link bliver her: href="diverseAal.htm#1".

Er du interesseret i at prøve programmet, så send mig et e-mail.

Jens V. Olsens hjemmeside | Jens V. Olsens genealogi-side

Jens V. Olsen, (e-mail). Copyright©. (30 Nov 2012)